top of page

WELKOM BIJ TRANSFORM

ARCHITECTUUR

EEN CREATIEF

ARCHITECTENBUREAU VOOR

DUURZAAM BOUWEN

"Met oog voor detail ontwerpen we

toekomstbestendige gebouwen

die tot de verbeelding spreken.

We werken aan diverse projecten

waarbij de schaal varieert

van masterplan tot meubel."

Diensten

Onze 'core-business' is het ontwerpen en begeleiden van architectuurprojecten. Hiervoor werken we steeds een voorstel op maat uit, gebaseerd op een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Contacteer ons voor een afspraak.

Daarnaast bieden we ook vaste pakketten met specifieke dienstverlening aan. Zo kan je bij ons terecht voor:

- advies duurzaam bouwen

- woningscan

- quickscan stedenbouw

- haalbaarheidsstudie

Trans.form*

* onovergankelijk  werkwoord

1. (van vorm/gedaante/karakter) veranderen, een gedaanteverwisseling ondergaan

*overgankelijk werkwoord

1. (van vorm/gedaante/karakter doen) veranderen, hervormen, omvormen

2. omzetten, transformeren

Methode

Duurzaamheid vormt het fundament van wat we doen. Duurzaam bouwen zit in ons DNA. We gaan voor een maximale ruimtelijke impact met een minimale ecologische voetafdruk. Duurzaamheid is geen kers op de taart. Het is een attitude die aan de basis ligt van al onze projecten. 

TRANSFORM Architectuur volgt geen stijl. Stijl legt beperkingen op. We kiezen voor een ontwerpmethodiek waarbij het potentieel van de site wordt blootgelegd en sturen via overleg en onderzoek het ontwerp in de juiste richting. De inbreng van de klant is hierbij cruciaal en vormt de leidraad voor al onze ontwerpbeslissingen.

​We zien het ontwerpproces als een wisselwerking tussen architect, opdrachtgever en stakeholders. TRANSFORM Architectuur zet de lijnen uit en neemt in dit proces een actief sturende rol op om doorheen dit proces het concept te bewaken. Communicatie en transparantie zijn key en kenmerken onze aanpak.

Bouwen is complex. TRANSFORM Architectuur denkt oplossingsgericht en onderhandelt om tegenstrijdige visies te verzoenen. We geloven niet in een conflictmodel en gaan voluit voor dialoog.

Ambitie

​TRANSFORM Architectuur, opgericht door Michael Van Maldeghem, is een architectenbureau uit Gent dat op zoek gaat naar meerwaarde door een onderzoekende ontwerpattitude te koppelen aan een intensieve samenwerking met de opdrachtgever. We ontwerpen duurzame en kwalitatieve architectuur op maat van de gebruikers met een sterke verankering in de ruimtelijke context.

Vanuit een brede maatschappelijke interesse werkt TRANSFORM Architectuur aan een gevarieerde portfolio. We houden van diversiteit en dit vertaalt zich in een grote variatie in onze opdrachten. Nieuwbouw, verbouwingen, energetische renovaties, interieurontwerp,... we love it!

 

Niet de schaal van een project maar de ambitie van de opdrachtgever is voor ons doorslaggevend. Via samenwerkingen met andere ontwerpers, studiebureaus en externe experts wordt een team op maat van het project samengesteld zodat creativiteit en ervaring gekoppeld worden aan capaciteit.

Expertise

Met meer dan 20 jaar ontwerpervaring in diverse domeinen is TRANSFORM Architectuur een betrouwbare partner bij de realisatie van jouw project. Via langetermijnsamenwerkingen kunnen we een kwalitatieve dienstverlening garanderen waarbij u als opdrachtgever centraal staat.

TRANSFORM Architectuur werkt graag aan totaalprojecten waarbij alle schaalniveaus van een project aan bod komen. Van masterplan tot meubel, door een multidisciplinaire aanpak creëren we meerwaarde voor onze klanten.

Als architectenbureau duurzaam bouwen adviseren en ondersteunen we onze klanten bij het maken van de juiste keuzes met oog voor de lange termijn.

 • Een project verloopt in verschillende fases. Zo start een project steeds met een onderzoeksfase waarbij alle relevante info wordt verzameld. Naast een eventuele opmeting bij verbouwingen wordt er ook een interview met u afgenomen om de wensen en ambities duidelijk af te lijnen.

  Vervolgens start het ontwerptraject dat stapsgewijs verloopt. Tussen elke stap wordt een overlegronde ingepland waarbij het ontwerp wordt besproken en bijgestuurd. Dit resulteert in een definitief ontwerp dat als basis dient voor de bouwaanvraag (omgevingsvergunning).

  Vooraleer de werf start wordt er een uitvoeringsdossier opgemaakt waarbij externe studiebureaus worden betrokken zoals een ingenieur stabiliteit, de epb-verslaggever, ...

  Op basis van het uitvoeringsdossier consulteren we aannemers om een offerte op te vragen (aanbesteding). 

  Na het vastleggen van de aannemers worden de werken ingepland en start de werf. Tot slot organiseren we een oplevering waarbij we u bijstaan en adviseren.

 • Het is positief dat u al grondig heeft nagedacht over uw droomproject en dit vertaalt naar een schets. Dit kan als basis dienen voor het ontwerpproces. Maar we doen meer dan enkel "uittekenen". Het uitgangspunt bij onze samenwerkingen is dat u overtuigd bent van de meerwaarde van een architect. Bij elke ontwerpopgave zetten we onze ervaring en ontwerp-skills in om tot duurzame- en kwaliteitsvolle projecten te komen.

  We bieden daarom steeds een volledig dienstenpakket aan waarbij zowel ontwerp, bouwaanvraag als uitvoering aan bod komen. Enkel als we bij alle fases van een project betrokken zijn kunnen we de kwaliteit van het eindresultaat garanderen.

 • We beperken ons niet tot één soort opdracht. We houden van variatie en dit zowel naar typologie als naar schaal. Groot of klein, oud of nieuw, we vinden het allemaal ok. We vinden vooral de ambitie van onze klanten belangrijk.

  We hebben doorheen de jaren een ruime ervaring in heel diverse opdrachten opgebouwd. Verbouwingen, nieuwbouw, optopping, uitbreiding, bijgebouw,... Het komt allemaal aan bod in ons portfolio.

  En we staan altijd open voor nieuwe uitdagingen en boeiende ontwerpopgaves.

 • We love it! We koesteren een grote voorliefde voor bouwen in hout in al zijn vormen. Houtbouw is duurzaam en biedt oneindige ontwerpmogelijkheden. We hebben reeds verschillende projecten in houtskeletbouw gerealiseerd en hebben ook een uitgebreid netwerk van ervaren houtbouwers opgebouwd.

 • Ja en nee. We hebben door de jaren heen een netwerk van aannemers opgebouwd waarmee we veel en graag samenwerken. Maar we staan altijd open voor nieuwe samenwerkingen. Ook als u zelf reeds een aannemer heeft is dit voor ons geen probleem. We maken steeds gedetailleerde uitvoeringsdossiers op en overleggen veel met de uitvoerders om zeker te zijn van het eindresultaat.

 • Absoluut. En graag zelfs. Want een gebouw staat niet op zichzelf. We werken bij voorkeur aan totaalprojecten waarbij we alle facetten mee kunnen ontwerpen. Dit staat eigenlijk zelfs niet los van elkaar want tijdens het ontwerpproces houden we sowieso rekening met al deze randvoorwaarden.

  Door ook het interieur en de omgeving mee te nemen in het ontwerp ontstaat een prachtig geheel dat meer is dan de som der delen. En daar wordt iedereen blij van :)

 • Dit hangt van heel factoren af en op de veel zaken hebben we geen invloed. Hoe snel komt een ontwerp tot stand? Hoeveel tijd heeft de gemeente nodig om de vergunning af te leveren? Wat zijn de weersomstandigheden tijdens de werf? Hoe snel kan de aannemer starten? Maar we kunnen op basis van onze ervaring wel een inschatting geven van het verloop van uw project. In de beginfase van het project overlopen we dit graag samen met u.

  We trachten de doorlooptijd van een project wel zo kort mogelijk te houden omdat dit de focus en dynamiek van een project ten goede komt.

 • Duurzaam bouwen is een containerbegrip dat te pas en te onpas gebruikt wordt. Voor ons is het vooral een attitude die we hanteren. We passen dit toe op alle facetten van een project. We kijken onder meer naar energiezuinigheid, duurzame gebouwtechnieken, hernieuwbare energie maar ook naar materiaalgebruik en end-of-life strategieën zoals circulair bouwen of de mogelijkheid om te recycleren.

  We zien duurzaam bouwen als een totaalaanpak en niet als een kers op de taart.

Faq