top of page
 • Foto van schrijverMichael Van Maldeghem

Bouwplannen? Welke premies zijn er in 2023?We kunnen er niet omheen, energiezuinig bouwen en verbouwen is anno 2023 een must. De stijgende energiefactuur is voor een velen een wake-up call. Maar gelukkig blijft de burger niet in de kou staan. De overheid stelt een hele reeks van premies ter beschikking om investeringen in woningen haalbaar te maken voor brede lagen van de bevolking.

 

Tot voor kort was het niet eenvoudig om het overzicht te behouden bij het aanvragen van premies. Het aanbod zat verspreid over de verschillende bestuursniveaus en ook de netbeheerders hadden een uitgebreid aanbod premies.

Door een initiatief van de Vlaamse overheid werden een groot aantal premies van Wonen-Vlaanderen en de energiepremies van de netbeheerders samengebracht. Met de lancering van de website Premiezoeker.be wordt het zoeken naar de verschillende premies nog een stuk eenvoudiger.

Premies voor nieuwbouw

Nieuwe woningen moeten voldoen aan de wettelijke energieprestatienorm, het E-peil. Bouwt u energiezuiger dan wordt u hiervoor beloond met een verminderde onroerende voorheffing. Volgende bouwwerken komen in aanmerking:

 • nieuwbouw of daarmee gelijkgesteld

 • energetisch ingrijpende renovaties (IER)

 • gedeeltelijke of volledige heropbouw

Premies voor renovatie - Mijn Verbouwpremie

Mijnverbouwpremie affiche

Mijn Verbouwpremie is de samensmelting van de vroegere renovatiepremie van de Vlaamse overheid en de energiepremies van de netbeheerders. Door deze premies samen te brengen in één loket wordt het aanvragen van premies sterk vereenvoudigd. Via een handige simulator kan u eenvoudig nagaan welke premies u kunt aanvragen en op welk premiebedrag u recht hebt.

Voor welke gebouwen?

Het gebouw moet minstens 15 jaar oud zijn op de aanvraagdatum. Voor zonneboiler, warmtepomp en warmtepompboiler geldt: de omgevingsvergunning moet meer dan 5 jaar geleden zijn verleend en het gebouw moet voldoen aan de EPB-voorwaarden.

Voor welke werken?

 • dak: isolatie en renovatie

 • buitenmuur: isolatie en renovatie

 • vloer: isolatie en renovatie

 • ramen en deuren: glas en buitenschrijnwerk

 • binnenrenovatie: binnenmuur, plafond en trap

 • elektriciteit en sanitair

 • hernieuwbare energieproductie: zonneboiler, warmtepomp, warmtepompboiler

 • gascondensatieketel.

Alle werken van Mijn VerbouwPremie moeten uitgevoerd worden door een aannemer, in sommige gevallen door een gecertificeerd aannemer. Enkel in de categorieën binnenrenovatie en elektriciteit en sanitair is uitvoering doe-het-zelf toegelaten.

Voor wie?

De premies verschillen naargelang de doelgroep waartoe men behoort. De drie doelgroepen zijn:

 • eigenaar-bewoner (volgens inkomenscategorie)

 • verhuurder aan SVK

 • niet eigenaar-bewoner

De overheid heeft beslist om de hoogte van de premies afhankelijk te maken van het inkomen van de eigenaars en de gezinssituatie, meer bepaald het aantal personen ten laste.

Inkomensgrenzen 2023

Laagste inkomenscategorie

Middelste inkomenscategorie

Hoogste inkomenscategorie

Alleenstaande

≤ 40.730 euro

40.730 euro - 51.840 euro

> 51.840 euro

Alleenstaande + 1 persoon ten laste

≤ 57.020 euro, te verhogen met 4.160 euro per bijkomend persoon ten laste

57.020 euro - 74.060 euro, te verhogen met 4.160 euro per bijkomend persoon ten laste

> 74.060 euro, te verhogen met 4.160 euro per bijkomend persoon ten laste

Koppel

≤57.020 euro, te verhogen met 4.160 euro per bijkomend persoon ten laste

57.020 euro - 74.060 euro, te verhogen met 4.160 euro per bijkomend persoon ten laste

> 74.060 euro, te verhogen met 4.160 euro per bijkomend persoon ten laste

Verhuurders aan SVK komen steeds in aanmerking voor het hoogste premiebedrag voor alle categorieën van werken, ongeacht het inkomen.

Bedrag: 50% van de aanvaarde facturen (exclusief btw), beperkt tot een bepaald maximum, behalve hernieuwbare energie.

Verlaagd BTW-tarief 6%

U kunt uw woning renoveren tegen het btw-tarief van 6% als u aan volgende voorwaarden voldoet:

 • Uw woning is ouder dan 10 jaar.

 • Uw woning dient uitsluitend als privéwoning of slechts een 'bijkomstig' gedeelte ervan dient om uw beroep uit te oefenen.

 • De werken (omvorming, renovatie, rehabilitatie, verbetering, herstelling, onderhoud) worden rechtstreeks aan de eindgebruiker (eigenaar of huurder) gefactureerd.

De levering en de plaatsing van de materialen moeten wel door dezelfde aannemer gebeuren.


Van 1 april 2022 tot en met 31 december 2023 geldt er een tijdelijke verlaging van 21% btw naar 6% btw voor de installatie van zonnepanelen, warmtepomp en zonneboiler voor woningen jonger dan 10 jaar. Ook voor nieuwbouw en heropbouw na afbraak geldt het verlaagd btw-tarief. Voor woningen ouder dan 10 jaar bestaat al langer een verlaagd btw-tarief voor de installatie van zonnepanelen, warmtepomp en zonneboiler.

Mijn Verbouwlening

Naast de premies bestaat er ook een lening die bouwheren ondersteunt bij het investeren in hun woning. Deze lening vervangt de vroegere energielening. De Mijn Verbouwlening kan aangevraagd worden vanaf 1 september 2022 met een maximumbedrag van 60.000 euro.

Wie kan de lening aanvragen?

Eigenaar-bewoners (particulier)

Je komt in aanmerking indien je voldoet aan de inkomensgrenzen. Voor aanvragen vanaf 1 januari worden de inkomensgrenzen opgetrokken:

 • Als alleenstaande zonder personen ten laste mag je inkomen maximaal 51.840 euro zijn.

 • Als alleenstaande met 1 persoon ten laste of koppel zonder personen ten laste mag je inkomen maximaal 74.060 euro zijn. Per bijkomende persoon ten laste mag je inkomen 4.160 euro extra zijn.

Verenigingen van mede-eigenaars (VME)

Het maximale leningsbedrag is 60.000 euro voor het gebouw aangevuld met 25.000 euro per appartement/wooneenheid.


Verhuurders

Zowel via sociaal verhuurkantoor of particulier.

Geen inkomensgrenzen van toepassing. Er dient een korting gegeven te worden op de huurprijs afhankelijk van de hoogte van de lening.


Particulieren die een woning verwerven via erfenis of schenking

U komt hiervoor in aanmerking als u behoort tot laagste of middelste inkomensgroep van Mijn VerbouwPremie.


Niet commerciiële instellingen of coöperatieve vennootschappen (bvb. vzw's)

 • Voor gebouwen waarop ze een zakelijk recht hebben en voor eigen gebruik aanwenden

 • voor woningen die worden verhuurd via een sociaal verhuurkantoor

 • voor woningen die worden verhuurd via geconventioneerde huur (particuliere verhuur)

Voor welke gebouwen?

De woning of appartement moet voldoen aan onderstaande voorwaarden om in aanmerking te komen voor Mijn Verbouwlening.

 • gelegen in het Vlaams Gewest

 • minsten 15 jaar oud op de aanvraagdatum

 • minstens 5 jaar oud voor investeringen in zonneboiler, warmtepomp, warmtepompboiler, zonnepanelen

Welke werken komen in aanmerking?

 • dakrenovatie (beperkt tot bedrag op de factuur, incl. btw)

 • buitenmuurrenovatie (beperkt tot bedrag op de factuur, incl. btw)

 • renovatie van vloeren en funderingen (beperkt tot bedrag op de factuur, incl. btw)

 • renovatie van ramen en deuren (glas en buitenschrijnwerk) (beperkt tot bedrag op de factuur, incl. btw)

 • binnenrenovatie (met een maximum factuurbedrag van 5.000 euro + btw)

 • elektriciteit en sanitair (met een maximum factuurbedrag van 7.500 euro +btw)

 • (hybride) warmtepomp (beperkt tot bedrag op de factuur, incl. btw)

 • warmtepompboiler (beperkt tot bedrag op de factuur, incl. btw)

 • zonneboiler (beperkt tot bedrag op de factuur, incl. btw)

 • condensatieketel op gas (enkel van toepassing voor verhuur via een sociaal verhuurkantoor en voor de laagste inkomenscategorie, beperkt tot bedrag op de factuur, incl. btw, aan te vragen tot 30-06-2026)

 • Zonnepanelen (het volledige bedrag van de factuur, incl. btw komt in aanmerking). Alleen voor zonnepanelen die voldoen aan de voorwaarden van de Premie voor zonnepanelen van Fluvius.

Bedrag

Er zal steeds worden nagegaan wat haalbaar is inzake leningsbedrag en looptijd op basis van uw individuele financiële situatie en terugbetalingscapaciteit.

 • minimaal 1250 euro tot maximaal 60.000 euro

 • maximale afbetalingstermijn 25 jaar

 • renteloos zolang de wettelijke rente onder de 3% blijft

er worden geen dossierkosten aangerekend voor het afsluiten van een Mijn Verbouwlening

Hoe vraag je Mijn Verbouwlening aan?

Aanvragen verlopen via het energiehuis van uw gemeente.

Er kan maximaal één Mijn Verbouwlening tegelijkertijd lopen op een onroerend goed. Het ontleende bedrag hoeft niet meteen volledig opgenomen te worden.


Belangrijk!

De lening wordt aangevraagd op basis van offertes. De lening wordt uitbetaald op basis van facturen. De facturen mogen niet ouder zijn dan de aanvraagdatum van Mijn Verbouwlening.

En tot slot...

Vraag ook bij jouw Stad of Gemeente na welke premies zij aanbieden. Denk hierbij ook aan groendaken, recuperatie hemelwater, gevelverfraaiing en energieadvies.


Op zoek naar een architect met ervaring in duurzaam bouwen, verbouwen?

Contacteer ons vrijblijvend voor een kennismakingsgesprek.18 weergaven0 opmerkingen
bottom of page