top of page

Haalbaarheids-

studie

Onze haalbaarheidsstudies vormen de basis van een architectuuropdracht. Zeker bij complexere opdrachten zoals projectontwikkeling, vormt een goede haalbaarheidsstudie een onontbeerlijke stap in het proces.

In onze haalbaarheidsstudies gaan we een stap verder dan onze quickscan. Naast de inventarisatie en analyse van de site doen we gerichte voorstellen gebaseerd op ontwerpend onderzoek. We toetsen deze voorstellen af met de bevoegde overheidsdiensten zodat u zeker bent dat uw project een goede kans op slagen maakt.

Indien u ervoor kiest om ook de architectuurstudie door TRANSFORM architectuur te laten uitvoeren, wordt het bedrag van de haalbaarheidsstudie in mindering gebracht van het ereloon.

Contacteer ons vrijblijvend voor een voorstel op maat voor uw architectuurprojecten.

haalbaarheidsstudie maquette architect

€1250

Wat mag u verwachten?

  • een inventarisatie van de stedenbouwkundige context (planningsinstrumenten, verordeningen, structuurplannen,...)

  • een grondige analyse van de ruimtelijke context

  • een swot-analyse van het perceel

  • ontwerpend onderzoek naar de mogelijkheden op het perceel

  • overleg met bevoegde instanties om vergunbaarheid af te toetsen

  • een gedetailleerd rapport + volumestudie

prijzen exclusief 21% btw

VRAAG UW HAALBAARHEIDSSTUDIE AAN

Waarvoor wenst u een haalbaarheidsstudie?

Contactgegevens

bottom of page