*

Trans.
for.
ma.
tie.

* zelfst. naamw. (de; v; meervoud: transformaties)

1. Omvorming, gedaanteverandering.

2. Proces van verandering van de vorm, de functie of structuur.

NAV-mijn-thuis-op-maat-opendeurdag.jpg

De samenleving is in verandering.
Onze duurzame projecten zijn een antwoord op deze transformatie.

 

Over
Transform
Architectuur
_

TRANSFORM Architectuur, opgericht door Michael Van Maldeghem, is een architectenbureau uit Gent dat op zoek gaat naar meerwaarde door een onderzoekende ontwerpattitude te koppelen aan een intensieve samenwerking met de opdrachtgever. We ontwerpen duurzame en kwalitatieve architectuur op maat van de gebruikers met een sterke verankering in de ruimtelijke context.

Vanuit een brede maatschappelijke interesse werkt TRANSFORM Architectuur aan een gevarieerde portfolio. Niet de schaal van een project maar
de ambitie van de opdrachtgever is voor ons doorslaggevend.
Via samenwerkingen met andere ontwerpers, studiebureaus en externe experts wordt een team op maat van het project samengesteld zodat creativiteit en ervaring gekoppeld worden aan capaciteit.


Duurzaamheid vormt het fundament van wat we doen. Omdat we graag geloven dat onze projecten impact hebben, gaan we voor maximaal ruimtelijk rendement met een minimale ecologische voetafdruk. Duurzaamheid is geen kers op de taart. Het is een attitude die aan de basis ligt van een geslaagd project.

TRANSFORM Architectuur volgt
geen stijl. Stijl legt beperkingen op. We kiezen voor een methodiek waarbij mogelijkheden worden blootgelegd en de potenties van de site ten volle worden benut. De inbreng van de klant is hierbij cruciaal en vormt de leidraad voor al onze ontwerpbeslissingen.

Houten verlichtingsarmatuur LED
 

Wat
we
doen

1/3

We werken graag aan totaalprojecten waarbij alle schaalniveaus van een project aan bod komen. Van masterplan tot meubel, door een multidisciplinaire aanpak creëren we meerwaarde voor onze klanten.

We bieden een brede waaier aan diensten met onder meer haalbaarheidsstudies, advies duurzaam bouwen, architectuur- en interieurontwerp en maatwerk meubilair.

INFO-masterplan.jpg

Haalbaarheids-
studies en masterplanning
_

Met onze haalbaarheidsstudies richten we ons specifiek op projectontwikkelaars en bouwprofessionals die de mogelijkheden van een bepaalde site in kaart willen brengen. Een haalbaarheidsstudie moet betere inzichten opleveren in de ontwikkelingsmogelijkheden van een bepaald perceel of pand. Op basis van deze inzichten kunnen onderbouwde beslissingen genomen worden over de verdere realisatie van het project.


Via een uitgebreide analyse van de site worden de potenties en knelpunten van een bepaald terrein of pand blootgelegd en benoemd. Parallel hiermee wordt de stedenbouwkundige context onderzocht zodat een onderbouwde visie kan worden opgebouwd die als basis zal dienen voor het overleg met de bevoegde overheid.


Na overleg met alle stakeholders wordt een masterplan gemaakt waarin de mogelijkheden van de site ruimtelijk weergegeven worden. Daarnaast worden de ontwikkelingsmogelijkheden gekwantificeerd en vertaald in concrete ontwerpvoorstellen.

WE KUNNEN HELPEN BIJ:

 • research en inventarisatie

 • analyse ruimtelijke- en stedenbouwkundige context

 • onderzoek programma

 • volumestudies

 • ontwikkelingsscenario's opstellen

 • overleg met overheidsdiensten

 • opmaak masterplan

INFO-architectuur.jpg

Architectuur
ontwerp
_

Ontwerpen is onze 'core business'. We hanteren een onderzoekende ontwerpattitude waarin out-of-the-box ideeën en experiment ruim aan bod komen. Elk project is een kans om de vraag in vraag te stellen en zo te komen tot verrassende inzichten. Daarom zijn al onze projecten uniek.

Door de jaren heen werkten we aan diverse projecten met verschillende schalen en typologieën. Onze expertise is breed en omvat zowel renovatie als nieuwbouw, en dit voor residentiële en niet-residentiële projecten.

We selecteren niet op omvang maar op ambitie. Omdat elk project, ongeacht de schaal, het potentieel heeft om uit te groeien tot een ruimtelijk succesverhaal, kijken we naar het verhaal achter het project.

JE KAN BIJ ONS TERECHT VOOR:

 • onderzoek en ontwerpstudies

 • 3D-simulaties en visualisaties

 • overlegtrajecten met vergunningverlenende overheden

 • omgevingsvergunning

 • uitvoeringsdossier

 • werfopvolging en bijstand bij opleveringen

Interieurontwerp
maatwerk
_

Onze voorkeur gaat uit naar totaalprojecten waarbij we elk facet van het project naar onze hand kunnen zetten. Omgeving, gebouw en interieur vloeien samen tot een harmonisch geheel op maat van de klant. Omdat elke aspect op het geheel is afgestemd is het eindresultaat meer dan de som der delen.

 

We ontwerpen jouw interieur met oog voor detail en gevoel voor esthetiek. Uitgekiende materiaalkeuzes, de juiste proporties, verfijnde details zijn ons handelsmerk.

Ook voor maatwerk en meubelontwerp kan u op ons een beroep doen. We werken hiervoor samen met geselecteerde partners die de uitvoering voor hun rekening nemen.

WE BEGELEIDEN U BIJ:

 • materiaalkeuze en afwerkingsdetails

 • verlichtingsconcept

 • keukenontwerp

 • ontwerp en realisatie maatwerk

INFO-interieur.jpg
INFO-duurzaam-bouwen.jpg

Duurzaam bouwen
_

Duurzaamheid vormt de basisgedachte bij elke ontwerpkeuze die we maken. Het is geen extra laagje vernis die een project opsmukt. We zien duurzaamheid als een attitude die weerspiegelt in elk facet van onze projecten.

Bent u op zoek naar specifieke expertise of concrete informatie in verband met duurzaam bouwen? We bekijken graag met u de mogelijkheden en prioriteiten van uw (ver)bouwproject.

Interesse in een samenwerking?

We bespreken graag de mogelijkheden tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek.