top of page
onwerp nieuwe polyvalente zaal met terracotta geveltegels

WEDSTRIJDONTWERP VOOR POLYVALENTE ZAAL EN BIBLIOTHEEK.

De gemeente Lievegem heeft nood aan een nieuwe polyvalente zaal en bibliotheek. In ons ontwerpvoorstel behouden we de bestaande bib en wordt deze geïntegreerd in het nieuwe masterplan.

WEDSTRIJDONTWERP VOOR POLYVALENTE ZAAL EN BIBLIOTHEEK.

De gemeente Lievegem heeft nood aan een nieuwe polyvalente zaal en bibliotheek. In ons ontwerpvoorstel behouden we de bestaande bib en wordt deze geïntegreerd in het nieuwe masterplan.

Inplanting

De ambitie is om met een uitgekiende inplanting van de polyvalente zaal de volledige site te organiseren. Door de polyvalente zaal centraal op de site in te planten wordt deze opgedeeld in drie verschillende zones. Elke zone krijgt zijn eigen invulling en richt zich ook op andere gebruikers.
De toegang tot de site gebeurt via een plein dat ingekapseld zit tussen de gebouwen. Door alle functies via het plein te ontsluiten ontstaat een dynamiek die zorgt voor levendigheid.

Zonering

1. Tussen de bibliotheek en het politiecommissariaat plaatsen we een plein waarop alle functies geënt zijn. De bibliotheek, de polyvalente zaal en de speelpleinwerking worden via dit plein ontsloten. De aanwezige bomen op de site blijven allen behouden waarbij de bomen op het nieuwe plein in groene eilanden komen te staan.
2. De zone tussen ‘Den Boer’ en de bibliotheek en nieuwe polyvalente zaal wordt ingericht als park. De nadruk ligt hier op groen en plantendiversiteit. Het verblijfskarakter is beperkt tot paden en rustplekken met bankjes.
3. De driehoekige zone tenslotte wordt volledig ingericht als speelterrein. De basis is speelgazon met diverse speelzones en speeltuigen. Deze zone wordt de uitvalbasis voor de speelpleinwerking in juli en augustus maar blijft toegankelijk voor het brede publiek gedurende het ganse jaar.

De gemeente Lievegem wil de bestaande bibliotheek renoveren en uitbreiden met een polyvalente zaal. TRANSFORM ARCHITECTUUR plaatste de nieuwe polyvalente zaal centraal waardoor deze de volledige site organiseert en structureert.

Programma

Wedstrijd

Bibliotheek en polyvalente zaal

Locatie

Lievegem

Jaar

2021

Beelden

Transform Architectuur

​De ambitie is om met een uitgekiende inplanting van de polyvalente zaal de volledige site te organiseren. Door de polyvalente zaal centraal op de site in te planten wordt deze opgedeeld in drie verschillende zones. Elke zone krijgt zijn eigen invulling en richt zich ook op andere gebruikers. De toegang tot de site gebeurt via een plein dat ingekapseld zit tussen de gebouwen. Door alle functies via het plein te ontsluiten ontstaat een dynamiek die zorgt voor levendigheid. Zonering 1. Tussen de bibliotheek en het politiecommissariaat plaatsen we een plein waarop alle functies geënt zijn. De bibliotheek, de polyvalente zaal en de speelpleinwerking worden via dit plein ontsloten. De aanwezige bomen op de site blijven allen behouden waarbij de bomen op het nieuwe plein in groene eilanden komen te staan. 2. De zone tussen ‘Den Boer’ en de bibliotheek en nieuwe polyvalente zaal wordt ingericht als park. De nadruk ligt hier op groen en plantendiversiteit. Het verblijfskarakter is beperkt tot paden en rustplekken met bankjes. 3. De driehoekige zone tenslotte wordt volledig ingericht als speelterrein. De basis is speelgazon met diverse speelzones en speeltuigen. Deze zone wordt de uitvalbasis voor de speelpleinwerking in juli en augustus maar blijft toegankelijk voor het brede publiek gedurende het ganse jaar.

Deze projecten zullen je misschien ook interesseren.

bottom of page