top of page
  • Foto van schrijverMichael Van Maldeghem

De woning van de toekomst is een nulenergie woning.


isoleren houtskelet woning

Een nulenergiewoning is een woning die volledig energieneutraal is voor verwarming en koeling. Een dergelijke woning voldoet aan de passiefhuisstandaard en bijkomend wordt de resterende netto energiebehoefte van 15 kWh/m² of minder per jaar volledig gecompenseerd door ter plaatse opgewekte hernieuwbare energie.

 

Wat betekent nul energie?

Betekent dit dat jouw woning geen energie meer verbruikt? Toch niet. Elke woning verbruikt energie voor verwarming, koeling, verlichting, opwekken sanitair warm water,... Bij een nul-energiewoning wordt er naar gestreefd om de energiebehoefte voor verwarming en koeling zo laag mogelijk te houden. Dit doen we door:

  • de gebouwschil heel goed te gaan isoleren

  • uiterst luchtdicht te bouwen zodat luchtlekken en warmteverliezen uitgesloten zijn

  • gecontroleerd te gaan ventileren met warmteterugwinning

  • oververhitting vermijden door het plaatsen van zonwering

  • compact te bouwen

Maar zelfs als we de woning extreem goed isoleren en luchtdicht afwerken zal er nog steeds de behoefte zijn aan energie. Bij een nul-energiewoning wordt deze resterende energievraag geleverd door ter plaatse opgewekte hernieuwbare energie. Dit kan met:

  • PV of zonnepanelen

  • warmtepomp

  • zonneboiler

  • of een combinatie van bovenstaande technieken

Waarop letten bij de bouw van een nul-energiewoning?

De grootste uitdaging vormt de gebouwschil. De hoge isolatiewaarden in combinatie met een luchtdichte constructie vragen extra aandacht zowel tijdens de ontwerpfase als bij de uitvoering.

Tijdens de ontwerpfase zal er goed moeten worden nagedacht over koudebrugvrije details, slimme positionering van raamopeningen in combinatie met een oordeelkundig gebruik van zonwering,.. Bij de uitvoering vraagt vooral de luchtdichtheid bijzondere aandacht. De detaillering en principes moeten op voorhand duidelijk gecommuniceerd worden met de uitvoerders.


blowerdoortest om de luchtdichtheid van een woning te kunnen meten
blowerdoortest woning

Om de kwaliteit van de uitvoering te kunnen controleren worden er best twee maal een blower-door-test voorzien. Een eerste test wordt uitgevoerd nadat alle luchtdichtingsmaatregelen zijn uitgevoerd maar voor dat het gebouw is afgewerkt. Luchtlekken die tijdens deze test aan het licht komen kunnen dan nog bijgewerkt worden.

Een tweede blowertest wordt na de afwerking uitgevoerd en geeft het uiteindelijke resultaat weer.Ook voor renovaties?

De hoge eisen die aan de bouwschil worden gesteld zijn eenvoudiger te realiseren bij nieuwbouwprojecten dan bij renovaties. Maar dit betekent niet dat het onmogelijk is. De ambitie van bouwheer speelt hier bij dikwijls een doorslaggevende rol. Veel maatregelen voor luchtdichting zijn in principe niet zo moeilijk uit te voeren maar kosten wel veel tijd en dus geld. Maar veel van deze maatregelen zijn perfect uit te voeren door de bouwheer zelf.


Een tweede aandachtspunt bij nul-energierenovaties is de integratie van de duurzame technieken. Een zonneboiler, warmtepomp en/of balansventilatie met warmteterugwinning nemen best wel wat plaats in. Ook de vele luchtkanalen die nodig zijn voor de ventilatie nemen veel ruimte in. Dit hoeven geen onneembare hindernissen te zijn. Het belangrijkste is dat dit van in de ontwerpfase wordt meegenomen in het ruimtelijk concept.


Duurzame technieken nulenergie woning

Wat kost een nul-energiewoning?

Het realiseren van een nul-energiewoning kost meer dan een doorsnee woning. Het spreekt voor zich dat de vele extra isolatie, de duurzame technieken en de luchtdichting een hoger kostenplaatje zullen hebben dan de gemiddelde gasketel en basisisolatie. De initiële investeringskost bij een nul-energiewoning ligt dus hoger dan bij een standaard woning.


De initiële investeringskost is hoger dan bij een doorsnee woning maar dat geldt ook voor de return-on-investment.

Maar het kostenplaatje van een woning is meer dan alleen de investeringskost. Ook de "cost-of-ownership" moet in rekening gebracht worden. Dit zijn de (verborgen) kosten die verbonden zijn aan de woning. We denken dan in de eerste plaats aan de energiekosten. Doordat deze bij een nul-energiewoning in principe zo goed als nul zijn verdient de hogere investering zich in snel tempo terug. De keuze voor een nul-energiewoning is vandaag absoluut de juiste keuze.

Wat zijn de voordelen tegenover traditionele woningen?

In de eerste plaats zal jouw nul-energiewoning een veel hoger comfort bieden. Door het ontbreken van luchtlekken en kieren waarlangs koude lucht binnenkomt is het tochtgevoel dat oude of minder kwalitatieve woningen kenmerkt voorgoed voorbij.


Een tweede voordeel zijn de betere akoestische prestaties. De voornaamste oorzaak van akoestische overlast zijn luchtlekken. Denken we bijvoorbeeld aan ventilatieroosters boven de ramen aan de straatkant. Bij een nul-energiewoning ontbreken deze luchtlekken volledig.


Een derde voordeel is het gezonde binnenklimaat. Een ventilatiesysteem type D werkt 24u op 24u. Hierdoor is er een permanente gezonde luchtkwaliteit zonder verlies van energie.


Tot slot zal de doorverkoopwaarde van jouw woning exponentieel toenemen. In het huidige vastgoed klimaat wordt energiezuinigheid een steeds belangrijker thema. Slecht geïsoleerde woningen raken steeds moeilijker verkocht omdat de kopers weten dat ze in de nabije toekomst zullen geconfronteerd worden met dikwijls ingrijpende en dure verbouwingswerken.

Is de keuze voor een nul-energiewoning een goede keuze?

Het antwoord is eenvoudig: absoluut JA! De huidige energiecrisis heeft duurzaam en energiezuinig bouwen nog hoger op de agenda geplaatst. Een nul-energiewoning bouwen is een toekomstbestendige woning bouwen.


Heb je bouwplannen en ben je op zoek naar een architect om jouw nul-energiewoning te ontwerpen? Contacteer ons vrijblijvend voor een kennismakingsgesprek.

12 weergaven0 opmerkingen
bottom of page