top of page
23100-3B-visualisatie-voorgevel_edited.jpg

Compacte nieuwbouw ééngezinswoning met splitlevels
_

In opdracht van Dubecor ontwierpen we een duurzame nieuwbouw ééngezinswoning op een braakliggend perceel tussen twee wachtgevels.
We kozen resoluut voor een compacte woning met drie volwaardige bouwlagen die trapsgewijs gestapeld werden volgens het splitlevel-principe.

We hanteren de basisschaal van drie bouwlagen*. Hierdoor kunnen we het typsiche gabarit van de rijwoning optimaliseren tot een gestapeld, compact volume.

Doordat we de derde bouwlaag als volwaardige bouwlaag inzetten, kunnen we de typsiche “aanbouw” schrappen. De footprint van de woning wordt hierdoor compacter met meer tuin en minder verharding tot gevolg. We vermijden hiermee ook de valkuil van een donkere middelste zone zoals dit bij veel rijwoningen voorkomt.

Het perceel ligt in een rustige woonstraat waarbij zowel de straatzijde als de tuinzijde een groen karakter hebben. Hierdoor kunnen we zowel aan de voorgevel als aan de achtergevel een interessante relatie leggen met de omgeving. De woning is een doorzonwoning waarbij daglicht via beide gevels tot diep in de woning kan doordringen.

23100-3B-schema-relaties.jpg
23100-3B-schema-structuur.jpg

Om het splitlevel-concept haalbaar én betaalbaar te houden is een eenvoudig structureel schema noodzakelijk. Door de draagrichting van de vloerplaten consequent door te trekken over alle niveau’s ontstaat een heldere structuur waarbij secundaire structuurelementen zoals balken en liggers zoveel mogelijk wordt vermeden.
Door te kiezen voor voorgespannen gewelven kan de overspanning in één keer gerealiseerd worden waardoor het aantal dragende wanden sterk gereduceerd wordt. Dit resulteert in een open plan met veel flexibiliteit en ruimtelijkheid.

Interesse in een samenwerking?

We bespreken graag de mogelijkheden tijdens een vrijblijvend

kennismakingsgesprek.

bottom of page