top of page
Uitbreiding hoeve met nieuw volume in gelijmde baksteen

HERBOUW HOEVE MET UITBREIDING IN GELIJMD METSELWERK.

Door het scharnier tussen woonhuis en schuur te herdenken reorganiseren we de volledige woning waarbij twee evenwaardige toegangen de woning beter ontsluiten.

De typologie van de hoeve in zijn landelijke context werd als uitgangspunt genomen bij het ontwikkelen van het ontwerpvoorstel.

De toevoeging van een nieuw scharniervolume verbindt het woonhuis met de schuur. 

Hoewel het ontwerp voorziet in het slopen van een aanzienlijk deel van de huidige constructie, blijft het streefdoel om een duurzame kwalitatieve eengezinswoning te realiseren met respect voor de context (stedenbouwkundig en ruimtelijk) en het bestaande patrimonium. Om die reden wordt de voorgevel en de karakteristieke dienstvleugel behouden. De te herbouwen delen worden opgericht met gerecupereerde baksteen. Het nieuwe dak, met correcte bouwfysische opbouw (onderdak, isolatie, dampscherm), wordt voorzien van antracietkleurige dakpannen conform de huidige toestand.

Door de vele aanbouwsels en annexen die de huidige toestand kenmerken is de uitstraling van het oorspronkelijke boerenhuis fel afgezwakt. Door het boerenhuis te ontdoen van alle balast ontstaat een zuiver en krachtig morfologisch verhaal. Twee archetypische volumes, het boerenhuis en de lage dienstvleugel, staan haaks op elkaar gepositioneerd. Door de verschillen in schaal, lengte en oriëntatie ontstaat er een spanningsveld dat beide volumes versterkt.

De schakeling van beide volumes wordt gerealiseerd door een nieuw volume tussen het boerenhuis en de dienstvleugel te schuiven. Om het accent op het boerenhuis te leggen wordt dit scharnier vormgegeven als een bescheiden “doosje” en voorzien van een eigentijdse detaillering en materialisatie. Een genuanceerde rode baksteen wordt in wildverband gelijmd geplaatst.

Programma

Herbouw hoeve en verbouwing bijhorende schuur

Locatie

Balegem (Oosterzele)

Jaar

2016

Beelden

Transform Architectuur

Deze projecten zullen je misschien ook interesseren.

bottom of page