schets.jpg

Haalbaarheidsstudie
masterplan
_

Met onze haalbaarheidsstudies richten we ons specifiek op projectontwikkelaars en bouwprofessionals die de mogelijkheden van een bepaalde site in kaart willen brengen. Een haalbaarheidsstudie moet betere inzichten opleveren in de ontwikkelingsmogelijkheden van een bepaald perceel of pand. Op basis van deze inzichten kunnen onderbouwde beslissingen genomen worden over de verdere realisatie van het project.


Via een uitgebreide analyse van de site worden de potenties en knelpunten van een bepaald terrein of pand blootgelegd en benoemd. Parallel hiermee wordt de stedenbouwkundige context onderzocht zodat een onderbouwde visie kan worden opgebouwd die als basis zal dienen voor het overleg met de bevoegde overheid.


Na overleg met alle stakeholders wordt een masterplan gemaakt waarin de mogelijkheden van de site ruimtelijk weergegeven worden. Daarnaast worden de ontwikkelingsmogelijkheden gekwantificeerd en vertaald in concrete ontwerpvoorstellen.

Wie kunnen helpen bij:

  • research en inventarisatie

  • analyse ruimtelijke- en stedenbouwkundige context

  • onderzoek programma

  • volumestudies

  • ontwikkelingsscenario's opstellen

  • overleg met  betrokken diensten (vergunningverlenende overheid, brandweer, ...)

  • uitwerken masterplan

Terug naar overzicht >

Interesse in een samenwerking?

We bespreken graag de mogelijkheden tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek.