parallax architectuurstudie.jpg

onderzoek,
ontwerp
&
begeleiding

De architect als coach,
doorheen het volledige bouwtraject
_

Als architect 'pur sang' blijft de architectuuropdracht het zwaartepunt van onze activiteiten waarin al onze expertise en ervaring aan bod komt. Via een stapsgewijs ontwerpproces kristalliseren ideeën en concepten tot een voorkeursscenario dat verder wordt verfijnd en uitgewerkt tot een doordacht ontwerpvoorstel. Als volbloed ontwerpers voelen we ons als een vis in het water tijdens dit ontwerpproces.


De complexiteit van bouwen vraagt om een brede waaier aan expertises die liefst zo vroeg mogelijk in het project worden ingebracht. Door verschillende expertises samen te brengen ontstaat er kruisbestuiving tussen de verschillende disciplines wat leidt tot hoogwaardige ruimtelijke oplossingen. We doen hiervoor beroep op ervaren en vertrouwde partners.
Binnen deze samenwerking is de architect de stuwende kracht en aanjager van het ontwerpproces. De studiebureaus leveren input en adviseren vanuit hun specifieke expertise. Elke inbreng vanuit het team wordt getoetst aan de ontwerplogica van het geheel.
Met deze multidisciplinaire aanpak trachten we voor onze opdrachtgevers echte meerwaarde te creëren. We ontwerpen tot in het kleinste detail zonder het overzicht te verliezen.

Je kan bij ons terecht voor:

  • onderzoek en ontwerpstudies

  • 3D-simulaties en visualisaties

  • overlegtrajecten met vergunningverlenende overheden

  • omgevingsvergunning

  • uitvoeringsdossier

  • werfopvolging en bijstand bij opleveringen

We hebben een ruime expertise opgebouwd in diverse schalen en typologieën:

  • wonen: nieuwbouw, verbouwing en uitbreidingen

  • meergezinswoningen: zowel voor particuliere klanten als voor investeerders en bouwpromotoren

  • niet-residentiële projecten: kantoren, uitvaartcentrum, scholen, notariaat

  • toeristische logies

Terug naar overzicht >

Interesse in een samenwerking?

We bespreken graag de mogelijkheden tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek.